Apa Itu Zakat Dalam Perniagaan?

Apa Itu Zakat Dalam Perniagaan?

Zakat perniagaan adalah harta daripada hasil dapatan perniagaan sama ada dari segi perlombongan, pembuatan, perikanan, pembekalan, perkapalan, perkhidmatan , pertanian atau sebagainya untuk tujuan diperniagakan sama ada dalam bentuk pekongsian, persendirian, perniagaan semua jenis syarikat, perniagaan saham, koperasi dan sebagainya.

Zakat perniagaan yang wajib dikeluarkan hanyalah 2.5% daripada hasil pendapatan perniagaan apabila sudah cukup haul.

Firman Allah s.w.t:
“Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”
– Surah al-Baqarah (ayat 267) –
Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa segala pekerjaan kebaikan perlulah mengeluarkan zakat.

Kaedah Dalam Pengiraan Zakat Perniagaan.

 

1. Kaedah Modal Berkembang “Growth Model”.

Kaedah ini mengambil kira ekuiti pemilik perniagaan yang dijalankan, sumber pembiayaan kewangan dan pelarasan sama ada perlu dicampur atau sebaliknya.

Ekuiti Pemilik + Liabiliti Jangka Panjang – Aset Tetap – Aset Bukan Semasa +/-Pelarasan = Harta Perniagaan Yang Tertakluk Kepada Pengiraan Zakat

 

2. Kaedah Modal Kerja “Working Capital”.

Kaedah ini mengambil kira kedudukan harta semasa perniagaan dan ditolak tangunggan semasa perniagaan dan juga dibuat beberapa pelarasan berkaitan dengan zakat.

Aset Semasa -Liabiliti Semasa +/- Pelarasan = Harta Perniagaan Yang Tertakluk Kepada Pengiraan Zakat

 

Pelarasan

 

1.Ditolak Daripada Aset Semasa.

Perkara yang perlu dibuat pelarasan semasa mengira harta semasa.

 • Barang-Barang yang tidak wajib dizakatkan.

Barang-Barang daripada hasil sumber yang haram seperti judi, penjualan arak dan riba.

 • Si penghutang kewangan.

Wang yang dipinjamkan akan dikenakan zakat ke atas si peminjam dengan ciri milik sempurna kerana aset tersebut telah berpindah milik.

 • Bukan milik sempurna.

Bayaran seperti bil air, bil eletrik, deposit telefon dan seumpanya perlulah ditolak kerana tidak memenuhi syarat hak milik sempurna.

 • Produk mestilah yang produktif.

Stok lupus,hutang lapuk dan penurunan nilai ketara dan kekal perlu ditolak semasa pengiraan harta semasa.

 • Zakat tidak akan dikira dua kali.

Nilai dividen yang sudah ditolak atau sudah dinilai oleh syarikat yang dilaburkan atau sudah ditolak.

 • Tabung bagi sifat kebajikan.

Tabung bagi tujuan khairat, pendidikan yang terdapat dalam aset semasa akan dikecualikan.

Walaubagaimanapun tabung kebajikan seperti Qardhul Hassan, amaun yang dikecualikan hanyalah nilai pokok sahaja manakala bagi tabung kebajikan yang bersifat ‘hangus’ melalui derma, khairat maka nilai tabung sahaja dikecualikan.

 • Inventori / Stok.

Barangan mentah atau separuh siap tidak akan diambil kira, hanya bahan akhir ataupun yang sudah siap sahaja akan diambil kira.

 

2. Dicampur Tangunggan Semasa.

Menurut pandangan Imam Syafie – Tidak ada syarat hutang sama ada layak nisab ataupun tidak. Hutang kewangan yang bukan liabiliti perdagangan tidak menghalang daripada membayar zakat:

Bagi memenuhi nisab, liabiliti semasa yang boleh ditolak adalah yang ianya bersifat operasi sahaja termasuk:

 • Pemiutang Perdagangan (Trade Creditors).
 • Kos operasi (Operation Payables) seperti gaji, elektrik, telefon.
 • Cukai.

 

Item yang tidak dibenarkan ditolak dalam pelarasan adalah:

 • Bukan berbentuk operasi peniagaan seperti ‘financial loan’ dan pengkelasan semula pinjaman berkala.
 • “Overdraf”.
 • Pajakan Kewangan atau modal ( capital lease / financial ).
 • “Dividen Payable” ( dividen yang dicadangkan ).
GST – Kelebihan Sistem GST Untuk Usahawan

GST – Kelebihan Sistem GST Untuk Usahawan

Cukai Barangan & Perkhidmatan (GST)

Sistem GST adalah lebih efisyen, berkesan dan telus. Dengan GST pada kadar 6% pengilang akan menjual baju itu pada harga RM106.00 kepada pemborong. Cukai yang dibayar pemborong adalah RM6.00 yang dikutip oleh pengilang bagi pihak kerajaan. Di sini, walaupun pemborong telah membayar RM6.00 untuk GST kepada pengilang, RM6.00 tersebut boleh dituntut kembali dari kerajaan. Oleh itu kos pemborong kekal pada RM100.00.

Sekiranya pemborong ingin membuat keuntungan sebanyak 20%, maka harga jualan pemborong kepada peruncit hanyalah sebanyak RM120.00 dan bukan RM132.00 seperti dibawah Cukai Jualan. Dengan harga jualan RM120.00, GST yang dikenakan ialah RM7.20.

Di peringkat seterusnya, sekiranya peruncit ingin membuat 30% keuntungan dari harga RM120.00 tadi, maka baju tersebut akan dijual pada harga RM165.00 kepada pengguna.

Dalam contoh ini kita dapat lihat bagaimana harga baju tersebut akhirnya menjadi lebih rendah.

SST (Sales and Service Tax) mempunyai kelemahan yang tidak boleh diperbaiki. Sebagai jalan penyelesaian kita perlu menyusun semula sistem percukaian negara untuk menjadi lebih efisyen, berkesan dan telus. Inilah kelebihan sistem GST. Dengan GST pengguna akan tahu berapa cukai yang dibayar pada setiap pembelian. Peniaga juga tidak boleh mengelak daripada membayar cukai dengan melakukan pindahan harga (Transfer pricing).

Kadangkala kita juga dikenakan sejenis lagi pembayaran ketika mendapatkan perkhidmatan, iaitu caj perkhidmatan atau service charge terutamanya di restoran atau hotel. Caj perkhidmatan tersebut bukan GST. Caj perkhidmatan pada kadar 10% adalah amalan yang dipraktikkan oleh industri hospitaliti.

Caj ini dikutip oleh pemberi perkhidmatan sebagai dana terkumpul mereka sendiri untuk diagihkan kepada pekerja. Caj ini dianggap sebagai satu bayaran tips. Ini bukan cukai yang dikutip bagi pihak kerajaan. Terpulang kepada pengguna sama ada ingin terus mendapatkan perkhidmatan daripada perniagaan yang mengenakan caj perkhidmatan ini.

Elak perniagaan anda dari didenda. Dapatkan khidmat professional untuk melancarkan urusan GST syarikat anda.Syarikat kesetiausahan seperti Smartrich akan membantu para usahawan melaksanakan GST(Good and Services Tax). Antara servis yang ditawarkan adalah :

 • Pendaftaran GST di Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
 • Semakan dan serahan pulangan GST.
 • Mengira GST untuk tujuan pemulangan.
 • Rayuan dan pembayaran balik GST.
 • Menasihati pematuhan dan keperluan GST.

Untuk maklumat lanjut, boleh terus ” whatsapp” Smartrich DISINI.

Atau boleh hubungi HQ Smartrich di No.:
019-6053938
03- 3341 2682 (Pejabat)
03- 3358 3914 (Pejabat)

3 Kesalahan Yang Membawa Kepada Audit Cukai

3 Kesalahan Yang Membawa Kepada Audit Cukai

3 Kesalahan Yang Membawa Kepada Audit Cukai

Pengauditan dilakukan mengikut piawaian, yang bermaksud bahawa laporan audit dikehendaki mempunyai format dan garis besar yang tertentu. Laporan harus melibatkan penyampaian hasil kerja dalam bentuk yang lengkap.

Membuat beberapa kesilapan semasa menyediakan laporan boleh mencetuskan audit dan kedudukan cukai. Terdapat beberapa kesilapan biasa yang akan menyebabkan audit cukai.

1.Gagal melaporkan pendapatan.

Bagi sesetengah peniaga, lazimnya ingin membayar cukai yang paling minimum. Atas sebab itu mereka bertindak untuk tidak melaporkan sebahagian pendapatan yang dirasakan boleh disorokkan.

Namun, jika pihak lembaga hasil dapat mengesan sesuatu yang pelik terhadap akaun tersebut, maka akan menjurus kepada audit cukai.

2.Mengambil terlalu banyak potongan untuk caruman amal.

Sesetengah usahawan ingin melakukan sumbangan amal untuk tujuan tanggungjawab sosial korporat (Corporate Social Responsibility) mereka untuk tujuan cukai. Dengan potongan terlalu tinggi untuk sumbangan amal akan membawa anda disyaki berbohong untuk mengurangkan potongan cukai.

3.Tiada bukti atau dokumen untuk rekod.

Untuk mengelakkan diri daripada audit cukai dan apa-apa tindakan yang akan diambil, anda harus menyimpan resit atau mana-mana dokumen yang berkaitan dengan perniagaan dan transaksi anda. Dokumen ini penting untuk kerja audit dan boleh bertindak sebagai bukti untuk laporan anda.

Sebagai kesimpulan, untuk mengelakkan audit cukai, anda harus mendapatkan nasihat cukai profesional seperti ” SMARTRICH “ untuk menjaga reputasi syarikat anda.

Ditekankan bahawa, mempunyai seorang profesional seperti  cukai untuk menyediakan pulangan anda sebagai kos ini boleh menjadi jauh lebih rendah daripada kos mempertahankan diri dalam audit cukai.

Ketahui 4 Jenis Laporan Audit

Ketahui 4 Jenis Laporan Audit

4 Jenis Laporan Audit

Bagi sesetengah pengarah syarikat yang telah beberapa tahun menjalankan perniagaan, mungkin ‘familiar’ dengan jenis-jenis laporan audit. Namun bagi yang pertama kali mendengar perkataan ini, admin ingin berkongsi berkenaan 4 jenis laporan audit yang biasa dikeluarkan oleh auditor setelah kerja-kerja pengauditan dilakukan.

1.Pernyataan tanpa syarat

Selalunya dipanggil pendapat yang bersih, pendapat yang tidak memenuhi syarat adalah laporan audit yang dikeluarkan apabila seorang juruaudit menentukan bahawa setiap rekod kewangan yang disediakan oleh perniagaan kecil bebas dari sebarang salah nyata.

Di samping itu, pendapat yang tidak layak menunjukkan bahawa rekod kewangan telah dikekalkan selaras dengan piawaian yang dikenali sebagai Prinsip Perakaunan Umum yang Diterima (GAAP). Ini adalah jenis laporan terbaik yang boleh diterima oleh perniagaan. Lazimnya, laporan yang tidak lengkap mengandungi tajuk yang merangkumi perkataan “bebas.”

Ini dilakukan untuk menggambarkan bahawa ia telah disediakan oleh pihak ketiga yang tidak berat sebelah. Tajuknya diikuti oleh badan utama. Terdiri daripada tiga ayat, badan utama menyoroti tanggungjawab juruaudit, tujuan audit dan penemuan juruaudit. Juruaudit menandatangani dan tarikh dokumen itu, termasuk alamatnya.

2.Pernyataan bersyarat

Dalam keadaan apabila rekod kewangan syarikat tidak dikekalkan mengikut GAAP tetapi tiada salah nyata dikenal pasti, seorang juruaudit akan mengeluarkan pendapat yang berkelayakan.

Penulisan pendapat yang berkelayakan amat serupa dengan pendapat yang tidak layak. Walau bagaimanapun, pendapat yang berkelayakan akan memasukkan perenggan tambahan yang menyoroti sebab mengapa laporan audit tidak layak.

3.Pendapat yang bertentangan

Laporan kewangan yang paling teruk yang boleh dikeluarkan untuk perniagaan adalah pendapat yang buruk. Ini menunjukkan bahawa rekod kewangan syarikat tidak mematuhi GAAP. Di samping itu, rekod kewangan yang disediakan oleh perniagaan telah terlalu salah diwakili.

Walaupun ini mungkin disebabkan oleh kesilapan, ia sering menunjukkan penipuan. Apabila laporan jenis ini dikeluarkan, syarikat mesti membetulkan penyata kewangannya dan membuatnya diaudit semula, kerana para pelabur, pemberi pinjaman dan pihak pemohon lain pada umumnya tidak menerimanya.

4.Penolakan Pendapat

Pada beberapa ketika, seorang juruaudit tidak dapat melengkapkan laporan audit yang tepat. Ini mungkin berlaku untuk pelbagai sebab, seperti ketiadaan rekod kewangan yang sesuai. Apabila ini berlaku, juruaudit mengeluarkan penafian atau penolakan pendapat, menyatakan bahawa pendapat status kewangan syarikat boleh tidak ditentukan.

Ada soalan? Tinggalkan soalan anda diruangan komen dibawah.

PENGENALAN KEPADA PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (PLT)

PENGENALAN KEPADA PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (PLT)

PENGENALAN

Perkongsian Liabiliti Terhad (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) merupakan satu bentuk perniagaan alternatif untuk menjalankan perniagaan yang menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat persendirian dan perkongsian konvensional. Perkongsian Liabiliti Terhad memberikan status liabiliti terhad kepada rakan-rakan dan menawarkan fleksibiliti perkiraan dalaman melalui perjanjian antara rakan kongsi.

Gabungan ini akan memberikan usahawan dan ahli perniagaan satu bentuk perniagaan yang lebih tersusun berbanding dengan perniagaan tunggal atau perkongsian konvensional.

Ia menyediakan fleksibiliti mengawal operasi perniagaan mengikut Perjanjian Perkongsian, disamping menikmati status liabiliti terhad berbanding dengan syarikat yang tertakluk kepada keperluan pematuhan yang ketat di bawah Akta Syarikat 1965 dalam kebanyakan hal ehwalnya.

PLT telah juga diperkenalkan di negara-negara seperti Amerika Syarikat , United Kingdom, Singapura, India dan Jepun sebagai satu bentuk perniagaan alternatif.

CIRI-CIRI PERNIAGAAN PLT

1. PLT ialah suatu pertubuhan perbadanan dan mempunyai undang-undang yang berasingan daripada pekongsinya (entiti berasingan).

2. PLT kekal turun temurun (perpetual succession).

3. Apa-apa perubahan berhubung dengan rakan-rakan daripada PLT tidak akan mengubah kewujudan, hak atau liabiliti PLT.

4. PLT mempunyai kapasiti yang tidak terhad dan mampu mendakwa dan didakwa, memperoleh, memiliki, memegang dan membangunkan atau melupuskan harta.

PERBEZAAN PLT DAN PERKONGSIAN UMUM

PLT menawarkan liabiliti terhad kepada rakan kongsinya di mana apa-apa hutang dan obligasi PLT akan ditanggung oleh aset PLT. Dalam perniagaan Perkongsian konvensional, rakan-rakan kongsi bersama akan menanggung hutang.

PERBEZAAN PLT DAN SYARIKAT

1. Tiada saham terbitan.

2. Fleksibel dalam membuat keputusan.

3. Tiada keperluan formal untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan.

4. Tiada keperluan untuk menghantar Financial Statement kepada SSM.

5. Akaun tidak perlu diaudit.

Important Deadline for Company SDN. BHD.

Important Deadline for Company SDN. BHD.

Company Secretarial Matters

For Newly registered company

1. Within 3 months from the incorporation date.

 • Hold the first board of director meeting.

2. Within 18 months from the incorporation date.

 • Hold an AGM, submit the first Annual return and Audited account of the company to CCM

For Existing company

1. Within 6 months from the financial year end.

 • Hold an AGM, submit the Annual return and Audited account of the company to CCM

Tax Matters

For Newly registered company

1. Within 3 months from the date of commencement of business. (Date of commencement is the date which you have start your business. It can be the date of your first invoice issued or received, date of the opening ceremony etc)

 • Open a company tax file with Malaysia Inland Revenue Submission of first CP204 (Tax estimation) -only applicable for company with paid-up capital more than RM2.5million

2. Within 18 months from date of incorporation

 • Submission of Tax return form (Form C and R)

For Existing company

1. Within 10th from the end of each payroll month

 • Payment of Schedular tax deduction from staff salary

2. 30 days before your accounting year end.

 • Submission of CP204

3. By 10th of the second month of the accounting year end

 • Payment of first tax instalment for the accounting year

4. By 10th of the following month and so forth

 • Payment of second or following month’s tax instalment

5. Within 6 month from the accounting year end

 • Submission of Tax return form (Form C and R)

Payroll matters

 For Newly registered company

1. Within 7 days from the date of join for the first staff

 • Open a KWSP file for the company
 • Open a SOCSO file for the company

2. Within 10 days from the end of each payroll month

 • Submission/ payment of Form CP39 (Form for schedular tax deduction)

3. Within 15 days from the end of each payroll month

 • Payment for EPF contribution and submission of Form A

4. Within 30 days from the end of each payroll month

  • Payment of SOCSO contribution and submission of Form 8A
Note : The above is just a portion of many more deadlines for each and every businessman/women to remember. Please give us a call and let our specialized and professional team to handle it for you so you can leave your brain more space and concentrating for the growth of your business.