Welcome to  SMARTRICH Blog

DESIGN YOUR BUSINESS

Apa Itu Zakat Dalam Perniagaan?

Apa Itu Zakat Dalam Perniagaan?

Zakat perniagaan adalah harta daripada hasil dapatan perniagaan sama ada dari segi perlombongan, pembuatan, perikanan, pembekalan, perkapalan, perkhidmatan , pertanian atau sebagainya untuk tujuan diperniagakan sama ada dalam bentuk pekongsian, persendirian,...

Share This